آموزش فن بیان و گویندگي
صدای شما به اندازه ی چشم هایتان اثرگذار است...به ثروت بيان بيانديشيد 
لینک های مفید
Book-Mohandesi-Zabane-Badandb3f9e

[ سه شنبه ۱۶ تیر۱۳۹۴ ] [ 7:54 ] [ فرزانه سادات معصومیان ]
امروزه ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که ناگزیر از ارتباط وبرخورد با دیگران هستیم آنچه مسلم است که هیچ کس قادر نیست بدون کمک ومساعدت وارتباط با دیگران، نیازهای معمولی خود را برطرف سازد. حال سئوالی که اینجا مطرح می‌ شود این است که چگونه باید با دیگران ارتباط برقرار کنیم وجهت افزایش این ارتباط چه کارهایی باید انجام دهیم یا اینکه چه کارهایی نباید انجام دهیم.
در معاشرت باید با روی گشاده ونرمی ومهربانی با همه رفتار نمود وتند خویی با هرکس که باشد بد است. اگر خود را در سطح دیگران قرار دهیم واز زبان آن‌ها برای انتقال نقطه نظرهای خود استفاده کنیم، اغلب به نتیجه دلخواه می‌ رسیم وبا دیگران در سطح خود آن‌ها ظاهر شدن‌‌ همان برقراری ارتباط موثرمی باشد. بعضی‌ها گمان می‌کند که ارتباط فقط شامل حرف زدن، نوشتن ویا بحث کردن است، این‌ها از عناصر مهم ارتباطی هستند ولی در واقع ارتباط را رفتاری می‌گوییم که پیامی در خود دارد که توسط طرف مقابل ما درک می‌شود،  خواه شفاهی باشد یا غیر شفاهی، آگاهانه یا ناآگاهانه، عمدی و…. ولی اگر ادراک شود، جنبه پیام ارتباطی پیدامی کندوهمین عدم درک پیام رابطه رامختل ونارسا می سازد. ارتباطات عامل ومنشا بسیاری از شادی‌ها وغصه ‌ها و رنج‌ها زندگی است، زندگی شاد، زندگی سرشار از دوستی است. روشن است که با افراد متفاوت، رفتارهای متفاوتی خواهیم داشت تاکید بر خصوصیات مشترک ارتباط را موثر می‌کند، ما انسان‌ها با یکدیگر مشترکات فراوان داریم، با کمی تمرین می‌توان خود را همراه دیگران بیابیم و با آن‌ها دوست وهم رای شویم.
 
شیوه‌های افزایش ارتباط خود با دیگران
۱) صریح وصادق بودن:
سعی کنیم در روابط خود با دیگران صریح وصادق باشیم، در گفته‌های خود صریح وصمیمی باشیم واز هر نوع ابهامی اجتناب کنیم، چون اگر منظور خود را با صراحت بیان نکنیم طرف مقابل ما به اشتباه می‌افتد وبه حدس وگمان متوسل می‌شود واز واقعیت دور می‌گردد.
 
۲) احساسات خود را بیان کردن:
بااحساس خود روراست باشیم، سعی کنیم مشکلات زندگی واحساساتی که داریم، باهمسر وشریک وباطرف مقابل خوددر میان بگذاریم. حتی اگر گمان کنیم که باعث ناراحتی آن‌ها می‌شود اگر می‌خواهیم با طرف مقابل خود ارتباطی معقول ومنطقی بر پایه تفاهم داشته باشیم، بهترین روش روراست  بودن است واحساس خود را باوی در میان گذاشتن است. اگر مشکلی را حل نشده باقی بگذاریم ویا موضوعی را که گفتگو در باره آن الزامی است به میان نکشیم، مثل این است که دمل چرکین ودردناکی را سرجایش گذاشته وبه حال خود ر‌ها کرده باشیم.
 
۳) زمینه مشترک ونکات مشابه را یافتن:
درجست‌و‌جوی زمینه‌های مشترک باشیم، سعی کنیم در ارتباطمان بیشترین نکات مشترک ومشابه را بیابیم. اهداف ونیاز‌ها ونگرانی‌ها را از نظر او نگاه کنیم وبرای اینکه شرایط طرف مقابل را درک کنیم باید امور او را از دید ونظر او ببینیم وبا پرس وجو، از اموری که نگرانی او باعث شده، متوجه گردیم، همین نکات مشترک زمینه‌های مساعدی هستند که شالوده همدلی ووحدت وتفاهم را برروی آن می‌توان بنا کرد، عبارتی مثل: ( من وتو هردو همین را می‌خواهیم ) را می‌توان بیان نمود.
 
۴) همدلی وهمدردی کردن:
سعی کنیم با مخاطب احساس مشترک داشته باشیم. شادی وغم خود به حساب آوریم وموقعی که او احساس غم می‌کند ما نیز با او همدرد شویم وبالعکس سعی ما این باشد که ارتباط حسی با فرد ایجاد کنیم.
۵) شنونده خوبی بودن:
شنونده خوبی باشیم وگوش کردن را یاد بگیریم. گوش کردن به سخن وکلام دیگری موجب می‌شود تا او در ‌‌نهایت آرامش خیال، به طور واقع، منویات قلبی واحساسات خود را با ما در میان بگذارد وبرایمان احترام قائل شود وآماده شنیدن نظرات ما شود.
 
۶) سیستم روحی افراد را شناختن وتقلید از آن‌ها:
برای این کار باید به دقت به افراد چشم بدوزیم وبه سخنان آن‌ها به دقت گوش فرا دهیم وببینیم غالبا «از چه نوع کلماتی استفاده می‌کنند آنگاه با استفاده از‌‌ همان نوع کلمات، تقلید از لحن صدا، حالات وحرکات چشم‌ها به گونه‌ای با آن‌ها نحوه فکر وعملکرد ذهنیشان مطابق باشد. 
۷) شخصیت افراد در نظر گرفتن
:باید ببینیم طرف مقابل ما چه شخصیتی دارد، برون گراست یا درون گرا،  برای صمیمیت با درون گرایان باید ببینیم چه ایده‌ها وارزشهای برای آن‌ها اهمیت دارد و آنگاه بکوشیم تا با توجه به چارچوبهای ذهنیشان با آن‌ها رفتار کنیم وصحبت کنیم وبالعکس، برای همدلی با برون گرایان به آن‌ها نشان دهیم که آنچه می‌گویند وعمل می‌کنند با اندیشه ورفتار مردم میتواند  هماهنگ باشد. 
۸) تقویت نمودن عزت نفس:
برای تقویت عزت نفس خودباید با تعمق در ژرفای وجود از دنیای پیچیده درون خود آگاه شویم، به کاستی‌هایمان پی ببریم، جهت گیری‌هایمان را در قبال رویدادهای مردم وشرایط گوناگون بشناسیم وبه فکر اصلاح باشیم وبا کمک حرمت نفس وارزشی که برای خودمان قائل هستیم حق انتخابمان چندبرابرمیشود  وارتباطمان با دیگران به نحو چشمگیری  بهبود می‌یابد.
 
۹) محترم شمردن احساس طرف مقابل:
همواره رفتاری احترام آمیزداشته باشیم واحساس طرف مقابلمان رامحترم بشماریم، کوچک کردن همدیگر، به خصوص درحضور دیگران درمناسبات وروابط ، اثرتخریبی دارد، رفتار توام باظرافت وملایمت نه فقط شامل رفتار مودبانه می‌شود، بلکه صفا وصداقت واقعی واعتمادکامل نیز در بردارد. 
۱۰) سکوت نمودن:
سکوت پیامی اعجاز گر در امر ارتباط است ویکی از جنبه‌های مهم ارتباط است ، مشروط بر اینکه حاوی پیامی باشد، سکوت می‌تواند در مناسبات انسان  عشق ورضایت وخشنودی وتفاهم دوگانه واحساس‌ها را منتقل سازد. 
۱۱- عدم افراط در موعظه:
منظورمان را به صورت سخنرانی ونصیحت خشک تو خالی بیان نکنیم. موعظه می‌ تواند جنبه افراطی ومخرب درروابط داشته باشدومابایدسعی کنیم حداعتدال رانگاه داریم وبرای سخنانمان ارزش قائل شویم وجایی که ازمانظرمی خواهند،  نظر بدهیم.
 ۱۲-موقعیت‌شناس بودن:
یادبگیریم که چه وقت شوخی وچه وقت جدی باشیم، هیچگاه طرف مقابل رادست نیدازیم، ازگفتن جملات وکلماتی که باراخلاقی وفرهنگی مناسبی ندارند دربیان منظور خودداری کنیم شوخی کردن بایدباتوجه به موقعیت وزمان خاصی باشد. 
۱۳- مخالفت نمودن به شیوه مناسب:(قدرت کلام را بالا ببرم نه صدایمان را )
یاد بگیریم که چگونه بدون بحث وجدلهای مخرب، مخالفت خود را نشان دهیم،  جرو بحث‌ها غالبا» با بلند کردن صدا، دادوفریاد، خشم وغضب همراه است.  بحث وجدل‌ها تا حدود زیادی تحت تاثیر گرایشات وخلق وخوی افراد درگیر مباحثه قرار می‌گیرد. بسیاری از افراد فاقد روحیه خود پسندانه افراطی هستند،  به این علت با تسلطی که بر نفس خود دارند می‌توانند از درگیری واهانت خود داری کنند. کسی که می‌خواهد شمارا خشمگین کندتاازکوره در بروید بهترین راه مقابله با آن   برگزیدن روشن سازنده به جای عکس العمل وروش مخرب ومنفی است که اوبه آن توسل جسته است. 
۱۴) یکی بودن قول وعمل:
سعی کنیم قول وعملمان یکی باشد. هنگامی که خودمان برای گفته‌های خود ارزش قایل نیستیم، چه انتظاری می‌توان داشت که دیگران قول‌ها وسخنان ما را محترم بشمارند. هنگامی که ما قول می‌دهیم کاری را انجام دهیم سعی کنیم آن را به مرحله عمل برسانیم واگر ناتوان در انجام آن هستیم هرگز خود مکلف به وعده‌ای که از عهده آن بر نمی‌آییم، نکنیم روراست وصادقانه بگوییم نمی‌ توانیم.
 
پس برای اینکه دیگران را به خوبی درک کنیم باید بتوانیم اطلاعات را به خوبی از آن‌ها کسب کنیم واین امر منوط به توانایی ما در( دقیق گوش کردن)، دقت نظر، همدلی، طرح سئوالات مفید وسودمند واحترام متقابل است.  احترام با سیستم حسی فرد دیگر، مشاهده همه چیز از نگاه او وسر در آوردن از نیاز‌ها وعلایقش به ما کمک می‌کند که اطلاعات را به نحوی دریافت کنیم که به سهولت قایل فهم وهضم باشد.
دو عامل اساسی ارتباط،‌‌ همان( درک شدن ودرک کردن) است. زندگی یک مسابقه صرف نیست، شما می‌توانیدبا اشخاص به گونه‌ای رفتار کنید که (هرکس )خودرا  یک برنده در نظر بگیرد واحساس پیروزی کند.  شرایط پیروز شدن یکی و باختن دیگری هرگز به نفع کل نیست. همگام شدن نه تنها روی دیگران، بلکه روی ما هم  تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر جای می‌گذارد . وقتی با دیگران همگام می‌شویم در واقع به دورن آن‌ها می‌رویم ودر ذهن آنها جا می‌گیریم ودر ارتباطمان باید سعی  مان  در افزایش این رفتارها باشد .

برچسب‌ها: رفتار, احساس, خوب گوش دادن, ارتباط, مخاطب
[ یکشنبه ۱۴ تیر۱۳۹۴ ] [ 13:22 ] [ فرزانه سادات معصومیان ]
بالا بردن دست براي پاسخ دادن به سوال در برخي از مدارس استراليا ممنوع شد.
به گفته برخي از معلمان، علت انتخاب اين شيوه جديد اين است که دانش‌آموزان ممتاز و فعال‌تر، با بالا بردن دست، به سوالات معلمان پاسخ مي‌دهند. به اعتقاد کارشناسان، در شيوه جديد فرصت تعامل و مشارکت براي همه دانش‌آموزان فراهم مي‌شود.

اگر به هنر فن بیان و گویندگی علاقه دارید و یا میخواهید بدانید با استعدادی که دارید چقدر در این راه موفق خواهید شد، اینجا کلیک کنید.

 

                                       http://www.tarannom.org

 

[ شنبه ۱۳ تیر۱۳۹۴ ] [ 7:43 ] [ فرزانه سادات معصومیان ]
افزايش بهره هوشي انسان طي يک قرن گذشته.
طبق پژوهش دانشگاه وين، بهره هوشي کلي انسان‌ها از اوايل قرن بيستم تاکنون در هر دهه، سه نمره افزايش يافته است. اين تحقيق، بزرگ‌ترين بررسي درباره بهره هوشي بوده که مبتني بر داده‌هاي حاصل از تقريبا چهار ميليون شرکت‌کننده از 31 کشور مختلف است. از جمله عوامل افزايش بهره هوشي انسان،تغذيه خوب، بهداشت و در دسترس بودن خدمات بهداشتي و همچنين تحصيلات عالي تر برشمرده شده است.

اگر به هنر فن بیان و گویندگی علاقه دارید و یا میخواهید بدانید با استعدادی که دارید چقدر در این راه موفق خواهید شد، اینجا کلیک کنید.

 

                                        http://www.tarannom.org

 


برچسب‌ها: هوش, بهره هوشي
[ شنبه ۱۳ تیر۱۳۹۴ ] [ 7:42 ] [ فرزانه سادات معصومیان ]
پيرزني 102 ساله در آلمان موفق به دريافت مدرک دکترا شد.
اين پيرزن آلماني که 32 سال پيش در دفاع از پايان نامه دکتراي خود ناکام مانده بود، موفق شد از پايان نامه‌اش دفاع و مدرک دکتراي خود را از دانشگاه هامبورگ دريافت کند. پيرترين دريافت کننده مدرک دکترا در آلمان متخصص مراقبت‌هاي نوزادان است. اين پزشک سالمند مادر چهار فرزند است.

اگر به هنر فن بیان و گویندگی علاقه دارید و یا میخواهید بدانید با استعدادی که دارید چقدر در این راه موفق خواهید شد، اینجا کلیک کنید.

 

                                   http://www.tarannom.org

 


برچسب‌ها: پيرزن, مدرک, دکترا
[ شنبه ۱۳ تیر۱۳۹۴ ] [ 7:33 ] [ فرزانه سادات معصومیان ]

محققان علوم پزشکي در استراليا اعلام کردند فعاليت هاي با انرژي کم همانند نشستن با افزايش اضطراب همراهند.
محققان در نشريه سلامت عمومي اعلام کردند اين گونه فعاليت ها شامل تماشاي تلويزيون، کار با رايانه و بازي هاي الکترونيکي مي شود که در واقع رفتار نشسته ناميده مي شوند.
محققان مي گويند، اينگونه نشستن ها به افزايش اضطراب در فرد کمک مي کند.
پيشتر مطالعات زيادي، ارتباط بين چاقي، بيماري هاي قلبي عروقي، ديابت نوع دوم و پوکي استخوان با نشستن را نشان داده بودند.
ولي اکنون دکتر مگان تيکن و همکارانش در دانشگاه ديکن و مرکز تحقيقات تغذيه و فعاليت اين دانشگاه در استراليا مي گويند در جامعه مدرن کنوني، ميزان اضطراب افزايش يافته است و به نظر مي رسد رفتار نشسته، بر اين افزايش شمار مبتلايان به اضطراب، موثر بوده باشد.
به گزارش پايگاه خبري يورک الرت در اينترنت، اضطراب به علتهاي گوناگون و به شکلهاي گوناگون بوجود مي‌آيد. برخي از اضطرابها علل خاص و مشخصي دارند و برخي از آنها علل واضحي ندارند.
مسلما بسته به اينکه علت اضطراب مشخص باشد يا نه يا ميزان و درجه آن چقدر باشد روشهايي که باعث کاهش اضطراب مي‌شوند، متفاوت خواهد بود.
اما تعدادي روش عمومي وجود دارد که مي‌توان در کليه شرايط اضطرابي آنها را بکار برد.
آرامش ورزي که با معادل انگليسي relaxation معروفيت بيشتري دارد روشي بسيار عالي براي کنترل اضطراب است.
استفاده طولاني مدت از اين روش حفظ آرامش روزمره را در زندگي فرد ايجاد مي‌کند و موجب مي‌شود فرد کنترل بيشتري روي علائم اضطرابي خود داشته باشد.
در زمان هايي که احساس نگراني و اضطراب داريد بهتر است به کار و فعاليتي مشغول شويد.
ذهن انسان در يک لحظه نمي‌تواند به چند موضوع متفاوت فکر کند. کاري پيدا کنيد که برايتان سرگرم کننده باشد و مشغول شويد.
اين عمل باعث خواهد شد راحت‌ تر با افکار اضطراب ‌زا مبارزه کنيد.

اگر به هنر فن بیان و گویندگی علاقه دارید و یا میخواهید بدانید با استعدادی که دارید چقدر در این راه موفق خواهید شد، اینجا کلیک کنید.

 

                                       http://www.tarannom.org

 

[ پنجشنبه ۱۱ تیر۱۳۹۴ ] [ 8:0 ] [ فرزانه سادات معصومیان ]
توقف فعاليت مغز در هنگام بلند صحبت کردن.
پژوهشگران در مطالعات خود دريافتند منطقه بروکا در مغز، در زماني که انسان با صداي بلند حرف مي زند، غيرفعال مي شود. منطقه بروکا در مغز در قرن نوزدهم بوسيله پزشکي فرانسوي کشف شد. اين منطقه شامل مرکز فرماندهي و کنترل قدرت سخنوري و واژه پردازي انسان محسوب ميشود

اگر به هنر فن بیان و گویندگی علاقه دارید و یا میخواهید بدانید با استعدادی که دارید چقدر در این راه موفق خواهید شد، اینجا کلیک کنید.

 

                                         http://www.tarannom.org

 


برچسب‌ها: مغز, فن بيان, گفتار, حرف زدن, سخنوري
[ پنجشنبه ۱۱ تیر۱۳۹۴ ] [ 7:55 ] [ فرزانه سادات معصومیان ]
پژوهش ها نشان ميدهد فيل‌ها در زمان ناراحتي با خرطوم، تنه و سر خود، همنوعانشان را لمس و با آنها همدردي مي‌کنند.بگفته محققان، زماني‌که فيل‌ها دچار تشويش مي شوند، گوش و دم خود را حرکت مي‌دهند و واکنششان نسبت به فيل‌هاي ديگر که در نزديکي آنها قرار دارند اينگونه است که با لمس آنها و يا ايجاد سر و صدا، استرس را از همنوعان خود دور مي‌کنند.
اگر به هنر فن بیان و گویندگی علاقه دارید و یا میخواهید بدانید با استعدادی که دارید چقدر در این راه موفق خواهید شد، اینجا کلیک کنید.

http://www.tarannom.org

[ پنجشنبه ۱ اسفند۱۳۹۲ ] [ 12:56 ] [ فرزانه سادات معصومیان ]
دانشمندان نروژي متوجه علت بيشتر بودن مشکلات گفتاري پسران در مقايسه با دختران شده اند.

 پژوهشگران با انجام تحقيقاتي با شرکت ده هزارکودک سه تا پنج ساله آنها را به سه گروه تقسيم کرده اند. گروه اول متشکل از افرادي بوده که به طور دائمي مشکلات گفتاري داشته اند، درگروه دوم کودکان داراي مشکلات غيردائمي و در گروه سوم کودکاني قرار داشته اند که اختلالات گفتاري شان در پنج سالگي مشخص شده است.نتايج بررسي ها نشان داده تعداد پسرهاي مشکل دار از دخترها بيشتر است و مشکلات کلامي با هورمون مردانه تستوسترون در ارتباط است.به گفته دانشمندان، ميزان اين هورمون در مايع آمنيوتيک دور جنينهاي پسر بيشتر است و اين هورمون مي تواند موجب بروز بيماري اوتيسم هم بشود.

اگر به هنر فن بیان و گویندگی علاقه دارید و یا میخواهید بدانید با استعدادی که دارید چقدر در این راه موفق خواهید شد، اینجا کلیک کنید.

http://www.tarannom.org

[ پنجشنبه ۱ اسفند۱۳۹۲ ] [ 11:53 ] [ فرزانه سادات معصومیان ]

افسردگي حافظه را تخريب مي‌کند!

محققان دانشگاه بريگهام يانگ در جديدترين تحقيقات خود دريافتند افسردگي به توانايي تشخيص تشابهات‌ و تمايزات در محيط زندگي لطمه مي‌زند. اين محققان با بررسي افراد مبتلا به افسردگي که تاکنون براي درمان مراجعه نکرده‌ بودند دريافتند هر چه ميزان افسردگي افراد بيشتر باشد، آنان در تمايز بين تجربيات مشابه قبلي خود، با مشکلات بيشتري روبرو مي‌شوند. به گفته محققان، افسردگي، سازوکار مغز براي رمزگذاري و بازيابي اطلاعات از حافظه را مختل مي‌کند و افراد مبتلا به افسردگي در يادآوري و تمايز تجربيات و وقايع دچار مشکل مي‌شود.

اگر به هنر فن بیان و گویندگی علاقه دارید و یا میخواهید بدانید با استعدادی که دارید چقدر در این راه موفق خواهید شد، اینجا کلیک کنید.

http://www.tarannom.org

[ پنجشنبه ۱ اسفند۱۳۹۲ ] [ 11:39 ] [ فرزانه سادات معصومیان ]
........ مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By MihanSkin :.

درباره وبلاگ

فرزانه سادات معصوميان گوينده بخش خبر راديو.
از سال 1374 تا كنون در شبكه هاي خبري متعددي چون: رادیو جوان, ایران، پیام. فرهنگ، قرآن، سلامت و با عنوان نريتور(متن خوان) شبكه هاي مختلف تلويزيوني در برنامه هاي گزارش هفتگی، مرز های سیاست،سپهر سیاست، سینما ماورا، بررسی مطبوعات، رسانه ها شبکه خبر، نگاه دو و نيز در برنامه هاي راديويي چون: بررسی رادیوهای بیگانه، رویدادهای هفته، کندو کاو، جهان سیاست، نگاه روز و ... مشغول به كار مي باشد.
شما همراهان عزیز می توانید با مطالعه مطالب علمی و روانشناسی و همچنین آشنایی با مهارت های گفتگو و ارتباط موفق و آشنایی با فن بیان، گویندگی و اجرا و سخنرانی و سخنوری در این وبلاگ که به نوعي همچون خود آموز فن بيان نیز ميتواند به کار بيايد و همینطور شركت در كارگاه هاي يك روزه آموزش فن بيان و گويندگي به ثروت بیان هم ( بیاندبشید) و هم (ثروتمند شويد)!!!
امکانات وب